Een teveel aan stikstof brengt onze natuur in de problemen

Als mensen worden we op elk moment van de dag geconfronteerd met stikstof. Dit is voor het overgrote merendeel het gevolg van het feit dat stikstof een significant gedeelte vertegenwoordigt van de lucht die we inademen. Het gaat hierbij voor alle duidelijkheid om stikstof in haar pure en aldus ook niet-reactieve vorm. Slechts voor een beperkt gedeelte van de stikstof op onze planeet geldt dat ze beschikbaar is in de vorm van reactief stikstof. Het betreft hier chemische verbindingen die stikstof bevatten en die van onschatbare waarde zijn voor onze natuur. Toch kan een teveel aan stikstof net het omgekeerde effect hebben. Hoe dat precies komt en waar er op dit vlak allemaal rekening mee dient te worden gehouden vertellen we je graag op deze pagina.

De schadelijke werking van overmatige, reactieve stikstof

Reactief stikstof staat erom bekend ook over een schadelijke uitwerking te kunnen beschikken. Dat is het geval wanneer de stof in (veel) te grote concentraties voorkomt. De belangrijkste reactieve stikstofverbindingen welke door de mensen worden uitgestoten in onze atmosfeer zijn de volgende:

  • Ammoniak (NH3);
  • Stikstofoxiden (NOx);

Voor allebei de bovenstaande emissies geldt dat ze zorgen voor een verslechtering van de luchtkwaliteit wanneer het op een bepaalde plaats neerslaat. Op het ogenblik dat de stof neerdaalt vanuit de lucht is er sprake van een depositie.

Het is een belangrijk misverstand dat alles wat wordt uitgestoten neer zou komen op dezelfde plaats. Dat is in de praktijk uiteraard helemaal niet het geval. In het bijzonder voor de stikstofoxiden geldt bijvoorbeeld dat ze ver kunnen wegwaaien. In de praktijk slaan ze dan ook doorgaans pas enkele honderden meters verder terug neer. Voor ammoniak geldt op haar beurt dat ze aanzienlijk dichter bij de bron van de uitstoot neerdaalt.

Voor welk probleem zorgt een teveel aan stikstof?

De Raad van State heeft op 29 mei van het jaar 2019 geoordeeld dat de Nederlandse manier van omgaan met stikstof de natuur niet voldoende wist te beschermen. Stikstofdepositie is een significant probleem met betrekking tot natuurbeheer. Dit niet in het minst omdat het kan leiden tot bodemverzuring en tot vermesting. Het overaanbod dat ontstaat op vlak van voedingsstoffen kan er dan voor zorgen dat er een directe ontwrichting plaatsvindt. Soorten die behoeften hebben aan een grote hoeveelheid aan stikstof kunnen hier wel bij varen. Deze zullen echter vervolgens de plaatsen van andere soorten innemen. Een teveel aan stikstof heeft dan ook een directe (negatieve) impact op de biodiversiteit waarvan sprake is.

Welke invloed heeft ze op de luchtkwaliteit?

Specifiek voor Nederland geldt dat de kritische depositiewaarde voor stikstof wordt overschreden. Deze kritische depositiewaarde is vastgesteld op 72 procent. Het betreft hier de grens waarboven het risico bestaat dat er sprake is van een significante aantasting van de natuur als gevolg van de stikstof. Bovendien is dit nog niet alles. Daarnaast is het namelijk ook zo dat zowel stikstofoxiden als ammoniak een negatief effect kunnen uitoefenen op de luchtkwaliteit. Dit overigens op verschillende manieren. Deze invloed kan ze immers niet alleen direct uitoefenen, maar ook door

Help jij het klimaat ook een handje mee?

Er is veel in het nieuws over klimaat en de verandering die er in de laatste jaren steeds meer optreed. Zo wordt er veel gesproken over de opwarming van de aarde en de gevolgen die hierbij komen kijken zoals het langzaam smelten van de ijskappen waardoor het waterpeil steeds hoger wordt. Maar ook zie je steeds grotere weersveranderingen van extreme hitte tot extreme kou. Om te voorkomen dat ons klimaat steeds meer veranderd kunnen we met zijn allen een handje helpen. Hiervoor zijn veel verschillende mogelijkheden. Hieronder hebben we er een paar op een rijtje voor je gezet.

 

Auto

Wat je kan doen is de bandenspanning van je auto in de gaten houden. Een te lage bandenspanning verhoogt het verbruik van benzine wat uiteindelijk meer CO2 uitstoot. Daarnaast kan je ook letten op je rijstijl, wanneer je zo veel mogelijk met een constante snelheid rijd zal je auto dezelfde hoeveelheid benzine uitgeven waardoor je minder CO2 uitstoot dan wanneer je continue moet remmen en vervolgens weer moet optrekken.

 

Woning en kantoorpanden

Belangrijk is het om panden goed te isoleren. Dit bespaart niet alleen warmte, maar zorgt er ook voor dat er minder gas verbruikt wordt om deze warmte te generen. Dit kan je doen door de daken, vloeren en buitenmuren te isoleren. Daarnaast is het belangrijk dat je het glas vervangt voor dubbele beglazing.

 

Daarnaast is het ook belangrijk om onze oude gloeilampen te vervangen voor spaarlampen of LED lampen. Hierin zijn veel verschillende soorten LED lampen verkrijgbaar. Als we allemaal gloeilampen vervangen voor LED lampen kunnen we miljarden aan kilowattuur besparen. LED verlichting geeft veel meer branduren dan een gloeilamp waardoor je ze minder vaak hoeft te vervangen wat uiteindelijk ook weer materialen bespaart. Daarnaast heeft een LED lamp veel minder energie nodig om licht te generen dan een gloeilamp. Benieuwd wat voor verschillende soort LED armaturen er allemaal zijn kijk dan eens bij Your Light.

 

Boodschappen

Wanneer je boodschappen in bulk koopt bespaart dit niet alleen in je portemonnee, maar dit heeft ook minder plastic verpakkingen, kartonnen dozen en andere onnodige materialen.

 

Zo kan je door kleine en wat grotere aanpassingen jouw steentje bijdragen voor het klimaat en zo de wereld weer een beetje verder op weg helpen.