Is een doorstart mogelijk bij financiële problemen door corona in de horeca?

Veel bedrijven in de sector worden door de coronacrisis keihard geraakt. Het aantal faillissementen lijkt mee te vallen, maar daar kan de komende maanden flink verandering in komen. Toch is dit misschien te voorkomen. Wij leggen je uit wat de mogelijkheden zijn.

Er komt een zware winterperiode aan, dat is helaas onvermijdelijk. Waar de meeste horeca het vaak voornamelijk moet hebben van de lentes en zomers, zijn deze inkomsten nu weggebleven en blijft er een groot gapend gat achter. Je kunt je hierop voorbereiden en een faillissement misschien voorkomen.

Transparantie is belangrijk

Wees transparant over de financiële situatie. Zorg ervoor dat je een helder en volledig beeld hebt van de financiële situatie. Het bijhouden van een goede administratie is daarom ook enorm belangrijk en er zijn een aantal vragen waar je in ieder geval een antwoord op moet hebben. Die noemen we hieronder even voor je op:

  • Wat is de crediteurenstand?
  • Welke vooruitzichten zijn er op het gebied van omzet en kosten?
  • Zijn er rekening-courant schulden van de eigenaren aan de onderneming?
  • Is er sprake van eventueel persoonlijke borgstellingen?
  • Zijn er financieringen beschikbaar?
  • Wat zijn de duurovereenkomsten van bijvoorbeeld de huur?
  • Is je personeelsbestand op orde?
  • Wie zijn de belangrijkste partners van je onderneming en hoe is je relatie met hen?
  • Is je onderneming in de kern nog levensvatbaar?

Heb je al deze zaken op orde? Dan kun je beginnen met het maken van vervolgstappen, er zijn vier mogelijke trajecten voor een vervolg.

Crediteurenakkoord

Wanneer je een te hoge schuldenlast hebt, kan een crediteurenakkoord een uitkomst bieden. Dit is simpel gezegd een overeenkomst die tussen de onderneming en haar crediteuren wordt gesloten. Hiermee kun je je crediteuren vragen om ermee in te stemmen dan je slechts een deel van de schult hoeft te betalen. Hiermee kun je dus een deel van je schulden kwijtschelden. 

Een doorstart maken

Als je onderneming in de kern levensvatbaar is, kan een doorstart een goede optie zijn. Hierbij worden de gezonde delen van een onderneming ondergebracht of overgenomen door een nieuwe onderneming. Bij een doorstart is het belangrijk dat je je bewust bent van de voorbereidingen die hierbij komen kijken. Zorg er dus voor dat je boekhouding goed op orde is en dat je weet wat je te wachten staat. Neem hiervoor eventueel contact op met een advocaat, zoals een van de arbeidsadvocaten van RechtNet.

Reorganisatie

Wanneer je besluit over te gaan tot reorganisatie is kostenbesparing het hoofddoel. Onderdeel hiervan is meestal ook het inperken van het aantal arbeidsplaatsen, soms gaat dat gepaard met gedwongen ontslagen. Ook kun je over lopende contracten proberen te heronderhandelen, bijvoorbeeld over de huur.

Beëindiging

Wanneer er geen toekomstperspectieven meer zijn, er geen bedrijfsopvolging is, of wanneer de ondernemer niet meer verder wilt, kunnen de activiteiten beëindigd worden. Wanneer je besluit over te gaan op beëindiging, is het belangrijk dat je weet wat je positie is en wat de gevolgen van die beëindiging zijn. Zo kan een beëindiging verkoop, opheffing of een faillissement inhouden.