creditcards

Loonbeslag bij uw werknemer: en nu?

Het is mogelijk dat een van uw werknemer privé schulden heeft gemaakt. In dat geval komt hij of zij in contact met een deurwaarder die beslag kan leggen op eigendommen van de schuldenaar. Echter, de deurwaarder kan ook besluiten beslag te leggen om het loon van deze persoon. Wanneer dit plaatsvindt, spreken we van loonbeslag. Hier wordt het voor u als werkgever relevant.

In de eerste plaats is het aannemelijk om te verwachten dat u niets te maken heeft met dergelijke situatie van een werknemer. Het betreffen zijn of haar eigendommen, niet waar? In de situatie van loonbeslag komen echter ook contact met en actie bij de werkgever kijken. Mogelijk treft deze situatie u voor het eerst. Als grote uitzendorganisatie heeft XL Studenten Uitzendbureau met allerlei aspecten van HR-vraagstukken te maken. Overkomt het u? Dan wilt u tijdig weten wat u moet doen bij het loonbeslag. Hierbij XL’s specifieke tips voor werkgevers.

Wat moet u als werkgever doen bij loonbeslag?

  1. Papierwerk

Als werkgever moet u diverse formulieren invullen. Dit is in hoofdzaak om bij de deurwaarder aan te tonen wat de inkomsten van de medewerker zijn.

De formulier moet uiterlijk binnen 4 weken retour. Mocht u als werkgever hier naar aan willen meewerken, kunt u in het uiterste geval veroordeeld worden tot betaling van het complete bedrag dat de werknemer verschuldigd is.

  1. Plichten

Als werkgever heeft u een inhoudingsverplichting op het salaris van de schuldenaar. Dit organiseren zorgt voor extra werk bij de salarisadministratie. Wilt u tevoren voorkomen voor deze onverwachte arbeidsuren op te draaien? Het is mogelijk om tevoren in arbeidscontracten een verklaring op te nemen dat de werknemer bij een eventueel loonbeslag alle bemiddelingskosten in rekening neemt.

  1. Vertrouwen

Uiteraard is een dergelijke situatie lastig voor alle partijen. Behandel een loonbeslag ten alle tijden in grote vertrouwelijkheid. De informatie over het loonbeslag dient u niet met derden te delen. Zorg er wel voor dat u documenten rondom het loonbeslag in uw eigen administratie bewaart.

In de meeste organisaties zal dergelijke situatie zelden of nooit voorkomen. Door het volgen van bovenstaande stappen, zorgt u ervoor als werkgever niet benadeeld te worden. Het is van belang met de deurwaarder mee te werken, zodat u niet opdraait voor het bedrag dat de werknemer zelf verschuldigd is. Bovenal, vergeet de menselijke factor en enige compassie niet. Samen maakt u er het beste van.