Parkinson

Medicatie bij de ziekte van Parkinson

De medicamenteuze behandelingen bij de ziekte van Parkinson bestaat met name uit dopamine agonisten en levodopa. Dit soort medicijnen stimuleren de dopamine receptoren of vullen het tekort van dopamine aan. Ook heb je een aantal medicijnen die een indirect effect hebben op het tekort van dopamine. De neuroloog begint met medicatie als de symptomen van Parkinson een negatief effect hebben op werk, hobby’s of het dagelijks leven. Afhankelijk van de leeftijd, de klachten en een aantal andere specifieke zaken zal de neuroloog een van de volgende medicijnen voorschrijven. Er bestaan geen medicijnen die Parkinson kunnen genezen of het proces van de ziekte kunnen vertragen. Het is mogelijk om naast medicamenteuze behandelingen paramedische behandelingen in te zetten of in een later stadium chirurgische behandelingen. Levodopa via een pomp is een manier om dit medicijn aan een patiënt te geven.

Het gebruik van levodopa bij Parkinson

Het meest effectieve medicijn bij de ziekte van Parkinson is levodopa. Je kunt hiermee symptomen onderdrukken, echter kan levodopa Parkinson niet vertragen of genezen. Tegenwoordig zijn er twee diverse levodopa preparaten beschikbaar: Sinemet en Madopar die qua werkzaamheid met elkaar te vergelijken zijn. De begindosering is meestal twee tot drie-daags 62.5 mg. Afhankelijk van de bijwerkingen en de klachten kan deze dosering verhoogd worden. De meest voorkomende bijwerkingen bij levodopa zijn licht in het hoofd bij het opstaan en misselijkheid. Deze klachten kunnen worden verholpen met Domperidon en de klachten verdwijnen na een aantal weken. Na een aantal jaren levodopa gebruikt te hebben kan er bij een Parkinsonpatiënt responsfluctuaties ontstaan. Responsfluctuaties betekent dat er weer Parkinson verschijnselen kunnen ontstaan zoals traagheid en stijfheid. Ook kan het zo zijn dat een patiënt overbeweeglijk wordt. Aanpassingen aan de doseringen van levodopa kunnen deze responsfluctuaties verminderen.

Het gebruik van dopamine agonisten bij Parkinson

Wat dopamine agonisten doen is stimulans brengen bij de dopaminereceptoren in de hersenen. Symptomen van Parkinson kunnen heel goed worden behandeld met dit soort agonisten. Als je dopamine agonisten gaat vergelijken met levodopa is het wel iets minder effectief. Maar ze geven wel minder responsfluctuaties bij langdurig gebruik. Je hebt verschillende dopamine agonisten die vergelijkbaar in werking zijn. Het gaat om Bromocriptine, Pergolide, Pramipexole en Ropinrole. Bijwerkingen van dopamine agonisten zijn in het begin licht in het hoofd bij het opstaan en misselijkheid. De klachten zijn heel goed te helpen met Domperidon en de klachten zullen na een aantal weken verdwijnen. Gebruikt een Parkinsonpatiënt een aantal jaren dopamine agonisten dan kan er responsfluctuaties ontstaan.